Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.kligi.com 
elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas) ir Giedrės Klimaitytės, veikiančio pagal Individualios veiklos pažymą Nr. 745637 (toliau - Pardavėjas) tarpusavio teises ir pareigas, šalių atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.kligi.com (toliau - Parduotuvėje) susijusias nuostatas.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus pirkėjas bus informuojamas parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant Parduotuvėje bus taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir būdą, pasirinkęs apmokėjimo būdą paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą
“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2. Asmens duomenų apsauga
Pirkėjas, užsakydamas prekes numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog visi pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo Parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkėjo teisės
Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę (-es) ir užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės (-ių) pristatymo dienos, vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.
Aukščiau numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4. Pirkėjo įsipareigojimai
Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės
Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti teisę naudotis Parduotuve ir neatsako už jokius, su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visoms po paskelbimo sudarytoms sutartims.
Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Pardavėjas turi teisę, prieš tai elektroniniu paštu informavęs Pirkėją, anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo.

6. Pardavėjo įsipareigojimai
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 15 (penkiolika) dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
Parduotuvėje bei suformuotame užsakyme nurodomos Prekių kainos yra galutinės ir pateiktos
eurais.
Pirkėjas apmoka už prekes vienu iš šių būdų:
1. Per „Paysera“  atsiskaitymo sistemą. Apmokėjimas internetu naudojantis elektronine bankininkyste.
2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymo sąskaitą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į „kligi.com“ banko sąskaitą.
3. Grynaisiais pinigais, atsiimant prekes Vilniuje.

Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8. Prekių pristatymas
Nurodytu adresu prekes pristato Pardavėjas arba įgaliotas atstovas. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Prekės siunčiamos į visas pasaulio šalis.
Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.
Pardavėjas įsipareigoja Lietuvoje pristatyti prekes (kurioms nėra nurodomas individualus pristatymo laikas) Pirkėjui per 1-3 darbo dienas nuo pranešimo apie užsakymo išsiuntimą, išskyrus atvejus, kai prekės aprašyme buvo paminėtas individualus prekės pristatymo terminas arba tai buvo specialios prekės užsakymas. Apie prekės pristatymo terminą, Pirkėjas informuojamas iš anksto nurodytais kontaktais. Prekės pristatymo laikas į kitas pasaulio šalis yra iki 30
 darbo dienų.
Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo Pardavėjo ar jo įgalioto asmens pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant Pardavėjui ar jo įgaliotui asmeniui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais. Pirkėjui pasirašius siuntos pristatymo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

9. Prekių garantija, kokybė ir tinkamumo naudoti terminai
Tuo atveju, kai tam tikroms prekių rūšims gamintojas nenustatė garantinio termino, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas
Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos bei grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“ .
Jei Pirkėjas atsisako prekių pirkimo - pardavimo sutarties, kaip tai numato šios Taisyklės, prekė turi būti grąžinta per 14 dienų nuo 
prekių pristatymo Pirkėjui dienos, Pirkėjas per 7 dienas privalo raštu informuoti apie pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymą. Daiktai, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis), keičiami ar priimami iš Pirkėjo per 14 dienų terminą nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją raštu. Prekės pagamintos pagal individualius užsakymus negrąžinamos, išskyrus atvejus, jei pasitaiko gamybinis brokas. 

Norėdamas grąžinti prekę(-es) Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais;
4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (jei jis buvo išduotas).
Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
Grąžindamas prekes Pirkėjas pristato savo lėšomis jam patogiu būdu ir iš anksto suderinęs su Pardavėju grąžinimo adresą, prieš tai atlikęs visus su prekės grąžinimu susijusius veiksmus.
Pardavėjas, gavęs grąžinamas prekes ir įvertinęs, kad jos atitinka prekių grąžinimo taisykles bei LR teisės aktus, įsipareigoja per 30 (trisdešimt) dienų grąžinti Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

Kai grąžinama gauta ne ta prekė ar nekokybiška prekė Pardavėjas įsipareigoja prisiimti grąžinimo išlaidas ir tokias prekes pakeisti analogiškomis prekėmis. Jei nėra analogiškos prekės, tuomet grąžinami Pirkėjui už prekę sumokėti pinigai.

11. Atsakomybė
Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Parduotuve.
Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo naudoti bei platinti Parduotuvėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, o taip pat žiniasklaidos priemonėse.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

Informacijos siuntimas - Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroniniu pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

12. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Parduotuvėje įvairias akcijas.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Tačiau išlieka prekių pirkimo – pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.